email:
wachtwoord:

De Privacy statement Ontmoeten.nl kunt u ook downloaden in Adobe PDF formaat. U heeft hiervoor het programma Adobe Reader nodig.Privacy statement Ontmoeten.nl

Versie geldig vanaf: 8 juli 2013

Algemeen

Uw privacy is van groot belang, ook voor Ontmoeten.nl. Daarom hanteert Ontmoeten.nl het volgende privacy statement zodat duidelijk is welke en op welke manier uw persoonsgegevens worden verwerkt. Door gebruik te maken van de diensten van Ontmoeten.nl verklaart u bekend en akkoord te zijn gegaan met dit privacy statement en de algemene voorwaarden van Ontmoeten.nl.

Persoonsgegevens

Om (effectief) gebruik te maken van de diensten van Ontmoeten.nl dient u informatie en persoonsgegevens te publiceren. Ontmoeten.nl informeert u door middel van dit privacy statement over hoe Ontmoeten.nl deze gegevens opslaat en verwerkt en met welke doeleinden dit gebeurt.

Verplichte persoonsgegevens

Verplichte persoonsgegeven die u dient op te geven voor het gebruik van Ontmoeten.nl zijn:

 • Een gebruikersnaam
 • Uw locatie
 • Uw e-mailadres
 • Uw geboortedatum

Deze informatie slaat Ontmoeten.nl op wanneer u de diensten van Ontmoeten.nl gebruikt.

Aanvullende persoonsgegevens

Naast de verplichte persoonsgegevens kunt u ook facultatief aanvullende persoonsgegevens via uw Profiel opgeven. Deze aanvullende persoonsgegevens betreffen bijvoorbeeld uw burgelijke staat, opleidingsniveau of een foto. Alle informatie die u invult via uw Profiel worden publiek gemaakt en zijn zodoende inzichtelijk voor andere Gebruikers van Ontmoeten.nl. U dient derhalve rekening te houden met welke informatie u publiceert via uw Profiel.

Berichtuitwisseling

Alle berichten die uw via Ontmoeten.nl verstuurt naar andere Gebruikers worden opgeslagen op de servers van Ontmoeten.nl. Ontmoeten.nl zal deze berichtenuitwisseling niet inzichtelijk maken, tenzij Ontmoeten.nl daartoe op grond van een wettelijke bepaling toe wordt verplicht. Indien u zich via Ontmoeten.nl aanmeldt voor een Activiteit die door een Aanbieder wordt aangeboden, zal Ontmoeten.nl de Aanbieder uw profiel- of persoonsgegevens verstrekken welke nodig zijn voor het leggen van contact met u. Ontmoeten.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel misbruik van uw profiel- of persoonsgegevens door deze Aanbieder.

Aanvullende informatie

Ontmoeten.nl verzamelt aanvullende informatie over uw gebruik van de Website. Uw IPadres, besturingssysteem en dergelijke worden geregistreerd en automatisch aan uw Profiel gekoppeld. Hiermee verkrijgt Ontmoeten.nl inzicht in het gebruik van de diensten en hoe deze verbeterd kan worden.

Doeleinden

Ontmoeten.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

 • De dienstverlening te verzorgen;
 • Om u te informeren over (nieuwe) dienstverlening;
 • Om u te attenderen op een Activiteit
 • Om u te voorzien van passende advertenties via de Website;
 • De dienstverlening te verbeteren;
 • Fraude en misbruik tegen te gaan;
 • Uw persoonsgegevens aan derden te geven indien daar een wettelijke plicht toe ontstaat.

Beveiliging

Ontmoeten.nl stelt alles in het werk om verzamelde persoonsgegevens adequaat te beveiligen. Opgeslagen persoonsgegevens worden adequaat beveiligd, zover de stand der techniek dit mogelijk maakt.

Wijziging & inzage

Ontmoeten.nl is gerechtigd om te allen tijden wijzigingen in dit privacy statement aan te brengen. Indien Ontmoeten.nl overgaat tot wijziging van het privacy statement zal u daarover geïnformeerd worden via de Website. U heeft te allen tijden recht om inzage te vragen in de over u verzamelde persoonsgegevens. Indien u een dergelijke verzoek kenbaar maakt, zal Ontmoeten.nl binnen 4 weken voldoen aan uw verzoek.

Toepasselijk recht & overige

Eventuele juridische geschillen die ontstaan als gevolg van dit privacy statement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter onder toepasselijkheid van de Nederlandse wet. Indien Ontmoeten.nl overgaat op een derde partij of dat Ontmoeten.nl fuseert met een derde partij, mogen uw persoonsgegevens bekend worden gemaakt aan deze partij. Deze partij verkrijgt daarmee het recht om uw persoonsgegevens te blijven verwerken zoals overeengekomen is in dit privacy statement. Indien u vragen, klachten of opmerkingen heeft aangaande het gebruik van uw persoonsgegevens, dient u deze via een e-mailbericht aan Ontmoeten.nl (info@ontmoeten.nl) kenbaar te maken.

Babbelen.nl